692 489 191
Ribbon

O nas

Niepubliczne Przedszkole "Chatka Kubusia Puchatka" powstało w styczniu 2010 r. z myślą o dzieciach, którym trudno rozstać się z rodzicami i przeraża je myśl, że każdego ranka należy wstać, by iść znowu do przedszkola. Kolorowe, bezpieczne i pełne zabawek sale, uśmiechnięte, kochające ciocie, wujek dbający o ciekawy wygląd placu zabaw i mała grupa dzieci w każdej sali - to wszystko pozwala na bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka. Stwarzając atmosferę akceptacji oraz wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa chcemy każdemu dziecku dać szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

Oferujemy naszym dzieciom realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN. Codziennie dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych, na których wykorzystujemy najnowsze programy nauczania min. metoda Dobrego Startu wg. Marty Bogdanowicz, metoda Gruszczyk Kolczyńskiej w nauce matematyki czy też odimienną naukę czytania Ireny Majchrzak. Ofertę edukacyjną wzbogaciliśmy o dodatkowe zajęcia takie jak: lekcje j. angielskiego, rytmikę, zajęcia taneczne, logopedię oraz dla chętnych naukę pływania i gimnastykę korekcyjną. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, specjalistów i pasjonatów.

Po 15 miesiącach działalności cieszymy się tym, że dzieci codziennie rano wbiegają uśmiechnięte do przedszkola i bardzo często, gdy rodzice odbierają swoje pociechy słyszą: "Tato, Mamo proszę przyjedź później, ja jeszcze chcę zostać!"

Misja Przedszkola

  1. Zapewniamy Dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
  2. Wychowujemy Dzieci w duchu miłości, szacunku i poczuciu sprawiedliwości.
  3. Przygotowujemy do życia w grupie społecznej wspierając partnerstwo między Dziećmi, Pracownikami i Rodzicami.
  4. Umożliwiamy wszechstronny rozwój Dziecka mając na względzie jego własny potencjał i możliwości.
  5. Jesteśmy otwarci na oczekiwania Dzieci i Rodziców, którzy świadomie włączają się w działalność przedszkola.
  6. Preferujemy zdrowy i higieniczny tryb życia.
  7. Dostarczamy wiedzę i umiejętności, które są czynnikiem animującym aktywność poznawczą, uczuciową i wyobraźnię Dziecka.
  8. Współtworzymy i upowszechniamy piękno poprzez estetykę pomieszczeń przedszkolnych, ład i porządek wokół przedszkola.
  9. Wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem ciągłym, dlatego nauczyciele naszego przedszkola ustawicznie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności.
  10. Przygotowujemy Dziecko do sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nimi szkoła, w której rozpoczynają naukę bez stresu i w poczuciu własnej wartości.