692 489 191
Ribbon

Aktualności

Przedszkole  roku 2017

 Szanowni Państwo pragnę z ogromną przyjemnością poinformować, że kapituła Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej nagrodziła przedszkole „Chatka Kubusia Puchatka” prowadzone przez Katarzynę, Krzysztofa i Zofię Przybylskich godłem PRZEDSZKOLE ROKU 2017. 

    To ogromny zaszczyt i wyróżnienie po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie laureatów konkursu. 

Otrzymaną nagrodę dedykujemy Panu Burmistrzowi Andrzejowi Balcerkowi i wszystkim Radnym Miasta Puszczykowa  w podziękowaniu za zaufanie oraz możliwość ciągłego rozwoju

      W 2010 roku  rozpoczęliśmy działania na niwie oświaty i wychowania w Puszczykowie uruchamiając przedszkole na ul. Jarosławskie1. Po dwóch latach działalności okazało się, że brakuje miejsc co przyjeliśmy z wielkim entuzjazmem.

      W 2012 roku włodarze Miasta powierzyli nam w dzierżawę budynek na ul. Niepodległosci 14 z przeznaczeniem  na działalność wychowania przedszkolnego. Rozpoczęliśmy w tym czasie realizację projektu unijnego „W Przedszkolu Kubusia uśmiechnięta dzieci buzia”. Poszerzyliśmy ofertę o zajęcia sportowe; naukę pływania, jazdę na nartach i grę w tenisa. 

W roku 2017 rodzice dzieci 6-letnich zdecydowali się pozostawić  dzieci w zerówce przedszkolnej . To dla nas ogrom- ny zaszczyt ale też zobowiązanie. Musieliśmy bowiem stworzyć warunki gwarantujące  dzieciom doskonale przygotowanie do nauki w klasie pierwszej . Brakowało nam jednej sali by pomieścić wszystkie dzieci. Mimo przeciwności i obaw we wrześniu 2017r otrzymaliśmy od Włodarzy miasta Puszczykowa dowód na to, iż losy najmłodszych mieszkańców są dla nich ważne a poziom edukacji tych dzieci najważniejszy. Decyzja o wpisie do ewidencji jednostek oświatowech lokalu przy ul. Kasprowicza 4 umożliwiła uruchomienie oddziału zerówkowego. Zerówka w tym miejscu to  realizacja podstawy programowej wych. przedszkolnego w pięknej nowej przeszklonej sali .Wyposażonej w nowoczesny sprzęt i  pomoce dydaktyczne . Bliskość szkoły podstawowej to możliwość współpracy najmłodszych z kolegami z „podstawówki”.        

Certyfikat PRZEDSZKOLE ROKU 2017 jest gwarancją wysokiej jakości oferty, którą proponujemy naszym wychowankom. Motywuje nas  do ciągłego rozwoju. To też  po raz kolejny staramy się o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Tym razem oferta ma dotyczyć edukacji właczającej. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie kolejne 25 dzieci  z Puszczykowa w tym 5 niepełnosprawnych przez 12 miesięcy zostane objętych wychowaniem przedszkolnym  finansowanym w całosci  z otrzymanych srodków bez dodatkowego  obciążenia dla rodziców i Miasta .

 

       W Nowym 2018r. Chatka Kubusia Puchatka (dzieci , pracownicy , prowadzacy ) życzymy  wszystkim optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia. Niech w nadchodzącym roku 2018 spełnią się Wasze wszystkie marzenia.           

                                          

                                                                                                                           Katarzyna Przybylska